małasiewicz

Mirosław Mirell Małasiewicz
mgr sztuki, prezes Stowarzyszenia Twórców Sztuki Nowej Idei „Morfizm”, twórca idei morfizmu, MFM - Morficzny Format Małasiewicza to przestrzeń, w której czuję się jak Eneasz w Kartaginie po ucieczce ze spalonej Troi. Życie jest jak wędrówka po krętych korytarzach labiryntu o niezliczonej ilości drzwi, wszystkie te drzwi kryją następne drzwi i korytarze, lecz pozorne błądzenie po nich nie jest przypadkowe, bo jeżeli tylko zechcemy, to nasz umysł otworzy się na wartości absolutne, a każdy następny krok zbliży nas do właściwego celu i poznania prawdziwego sensu istnienia.Według morfistów świat rzeczywisty jest stanem przejściowym w drodze do prawdziwego, wiecznego świata będącego nieskończonym ogrodem sztuki poddawanym nieustannym przemianom, jak to ma miejsce na ziemskim firmamencie. Obecny świat przypomina wielką poczekalnię dworca kolejowego wypełnionego podróżnymi oczekującymi na pociąg do krainy nieskończonego dobra i miłości. Morfiści świadomi tego stanu obserwują lustrzane odbicia onirycznych światów i przedmiotów będących metafizycznym przekazem i zapisują je na podobraziach. Rolę lustra pełni tu część świadomości zanurzona w metafizycznym, śnie a właściwie w jego końcowej fazie, kiedy to jaźń powoli wynurza się z ciemnej głębiny sennego odrętwienia na powierzchnię połyskującej tafli, do której dociera już mgliste światło przebudzenia, niosące ze sobą zagadkowe obrazy. Morfista niczym żeglujący rybak w swej łodzi unosi się na krystalicznej tafli i odławia intrygujące oraz fantastyczne obrazy układając je w łodzi zwanej „Morfeusz”. Nie zawsze obrazy te są w pełni zrozumiałe i czytelne, lecz czasami zawierają charakterystyczne elementy profetyczne i apokaliptyzujące.

 

Morfiści przywiązują dużą wagę do przedmiotu przedstawionego w obrazie i unikają zbyt dużych uogólnień, nadmiernej syntezy i abstrakcji, aby nie zatracić przekazu płynącego z tajemniczych form. To forma /kształt/ sprawia, że istniejemy, funkcjonujemy, postrzegamy, a najważniejszym zmysłem jest dla nas wzrok dający najwięcej informacji o otaczającym nas świecie z jego bogactwem kształtów. Bóg dał nam życie kształtując naszą formę, formę doskonałą wyróżniającą nasz gatunek wśród innych stworzeń. Każdy z nas pomimo , że należy do Homo Sapiens różni się od drugiego kształtem. Jak silny wpływ na naszą psychikę ma choćby nawet niewielka deformacja ciała doświadczamy doznając kalectwa i starości.
Wreszcie śmierć... to nic innego jak rozkład formy, a tym samym świadomości „bo bez niej nie ma nic prócz stwórcy”. Dlatego dla morfistów tak ważna jest forma, kształt, a jeszcze bardziej szukanie jej nowych odmian, bo Morfizm to kreatywne poszukiwanie nowych form i przestrzeni inspirowanych sennym przekazem. Niebieski kolor jest najlepszym „napędem” dla żagli Morfeusza, by mógł przemierzać galerię onirycznych wizji stanowiących podstawę tematu obrazu. Często też plamy tej barwy na podobraziu stanowią dobre medium pomiędzy rzeczywistym światem, a pokładem Morfeusza, na którym znajdują się już wcześniej wyłowione skarby ewokowane jako powidoki z sennych rejsów.